O泡易支付程序更新靓点:

----------------------------------------
O泡易支付版本更新内容
1.新增O泡易支付独家商户排行功能。
2.新增商户转账功能。
3.新增邀请返利功能。
4.新增禁止出售商品功能。
5.新增添加集成文件功能。
6.新增登录、注册界面公告。
7.全新的用户、后台模板。
8.修复几处蜜汁BUG。
9.O泡易支付系统,安然无恙!